သစ်စိမ်းကျောက်စိမ်း ဆွဲသီး

Ks509,000.00

GJ00052

ကျောက်စိမ်း ၁ ပွင့် – ၁.၉၁ ကရတ်
စိန် ၁၀ ပွင့် – ဝ.၀၅၅ ရတီ
၁၂ ပဲရည်ရွှေ – ၁.၅၀၈ ဂရမ်

Schedule an appointment
]