ပတ္တမြားလုံးချောစိန်ပတ်နားကပ်

Ks1,700,000.00

GJ00005

ပတ္တမြားလုံးချော ၂ ပွင့် – ၁.၈၉ ကရတ်
စိန် ၃၀ ပွင့် – ဝ.၄၆၂ ရတီ
၁၂ ပဲရည်ရွှေ – ၂.၇၄ ဂရမ်

Schedule an appointment
]